top of page

Analyysipalvelut

Tarkoilla analysointimenetelmillä voimme tutkia metallin pintojen epäpuhtaudet ja löytää tekijät, jotka kasvattavat korroosioriskiä. 

Nesteiden korroosiivisyystestit

Nesteiden korroosiivisyystestit käsittävät eri tuotantovaiheissa käytössä olevien nesteiden tutkimukset. Käytämme tutkimuksissamme kansainvälisiä tutkimusstandardeja, joiden mukaisesti analysoimme mm.

  • Työstö- ja leikkuunesteet

  • Pesuaineet

  • Huuhteluaineet

  • Käyttöliuokset

Analyysi keskittyy ym. nesteiden korroosiivisyyteen kyseessä olevassa tuotantovaiheessa. Analyysin tulos tukee päätöksentekoa korroosionestoon liittyvissä jatkotoimenpiteissä. 

Korroosiokokeet laboratorio-olosuhteissa

Testaamme laboratorioissamme tarvittaessa asiakaskohtaisesti räätälöityjen Zerust®Excor® -korroosionestoratkaisujen tehokkuuden sääkaappikokein kansainvälisten standardien, mm. DIN EN   IEC60068-2-30 mukaisissa testeissä. 

Sääkaappikokeissa voimme simuloida todellisia olosuhteita joihin asiakkaidemme koneet ja laitteet joutuvat kuljetuksen, varastoinnin tai käytön aikana. Ammattimaisesti ja tieteellisesti toteutettu altistuskoe antaa tiedon valitun korroosionestomenetelmän toimivuudesta niin tarkasti, että tulosten perusteella voi korroosionestotavan omaksua heti tuotantoon ilman aikaa vieviä, kalliita ja usein vaikeasti toteutettavia kenttäkokeita.

Korroosiovaurioanalyysit

Mikäli korroosiovaurio on jo tapahtunut, voimme korroosiovaurioanalyysin avulla identifioida tekijät, jotka aiheuttivat tuotantoprosessin tai toimitusketjun häiriön.

Analysointimenetelmämme paljastavat korroosion syyt, ja tulokset voivat auttaa välttämään korroosion uudelleen esiintymistä. Voimme tutkia laboratorioissamme minkä tahansa vesipitoisen, orgaanisen ja kiinteän emäksisen aineen vaikutusta metallipintaan.

Laboratorioissamme ovat käytössä mm. seuraavat tutkimuslaitteet:

  • Kaasukromatografimassaspektrometri (CGMS)

  • Korkeapainenestekromatografi (HPLC)

  • Ionikromatografi (IC)

  • Spektrometri (FTIR)

Korroosiokokeet käyttöolosuhteissa

Toteutamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa metallituotteiden altistuskokeita käyttöolosuhteissa. Käyttöolosuhdetestit ovat usein pitkäkestoisia testejä, jotka antavat täsmällisen kuvan vaadittavasta korroosionestotasosta.

Käyttöolosuhdetestissä vaaditaan tavallisesti muita testausmenetelmiä enemmän panostusta myös asiakkaalta. Testiin varaudutaan soveltuvilla henkilöresursseilla, jotta testin eri vaiheet tulevat tarkoituksenmukaisesti suoritettua, ja testiolosuhteet määritettyä halutun mukaisiksi. Käyttöolosuhdetestit on syytä suorittaa sellaisissa olosuhteissa, jotka vastaavat todellisia käyttöolosuhteita, jotta testin antama tieto on tarkoituksenmukaista.

Suoritamme käyttöolosuhdetestit ammattimaisesti noudattaen tieteellistä testausprotokollaa ja standardoituja testimenetelmiä.

Analyysipalvelut

Tuotannon eri vaiheissa voi metallituotteiden pintaan jäädä jäämiä, jotka voivat kiihdyttää tai jopa aiheuttaa korroosiota. Metallin pinnoissa olevat epäpuhtaudet voivat myös haitata aktiivista VCI-korroosionestoa.

Tarkoilla analysointimenetelmillä voimme tutkia metallin pintojen epäpuhtaudet ja löytää tekijät, jotka kasvattavat korroosioriskiä. 

Jos korroosiovaurio on jo tapahtunut, analysointimenetelmämme paljastavat korroosion syyt. Analyysin tulokset voivat auttaa välttämään korroosion uudelleen esiintymistä.

Voimme tutkia laboratorioissamme vesipitoisten, orgaanisten ja kiinteiden emäksisten aineiden vaikutuksia metallipintoihin. 

bottom of page