Palvelut

Strategiset siirrot korroosionestoon

Korroosionestoprosessien ja pakkaustapojen kartoittamisella voi säästää merkittävästi toimitusketjun kokonaiskustannuksissa.

Takaisin 
 
 
 
 

Korroosionesto

Korroosion syitä voi olla monia, eikä sen aiheuttajan löytäminen ole aina helppoa. Tarjoamme asiakkaillemme korroosioriskien hallintaan valikoiman palveluita, joiden avulla  korroosioriskejä pienennetään sekä korroosioestomenetelmien käyttöä tehostetaan.

Korroosiosta aiheutuvat vahingot ovat usein merkittävä kustannustekijä toimitusketjun eri vaiheissa. Korroosiovaurioilla on lisäksi vaikutus toimitusvarmuuteen sekä loppuasiakkaan kokemukseen laadusta.

Tutustu korroosioriskien hallintapalveluihimme. Tekninen tukemme kertoo mielellään palveluistamme lisää.

 
 
 

Riskienhallintapalvelut

Tarjoamme asiakkaillemme korroosioriskien hallintapalveluita, joilla tutkimme tuotantoprosessin sekä toimitusketjun vaaranpaikat korroosion syiden kartoittamiseksi.

Korroosioriskienhallinta on seurauksiltaan merkittävien korroosiovahinkojen järjestelmällistä määrittelyä ja niihin varautumista. Epätäsmällinen korrosionestostrategia aiheuttaa sekä merkittäviä taloudellisia riskejä, että riskejä toimitusvarmuuteen ja loppuasiakkkan kokemaan toimitustyytyväisyyteen.

Etsimme yhdessä asiakkaamme kanssa optimaalisen, taloudellisen kokonaisratkaisun korroosio-ongelmien poistamiseksi sekä autamme korroosionestoprosessien rationalisoimisessa.

Riskienhallinta on prosessi, joka käsittää toiminnat, joiden riskejä käsitellään.

Korroosioriskien määrittelyn vaiheet:

 • Riskien tunnistaminen: Tuotetaan kartoitus riskeistä jatkosuunnitelmia varten
 • Riskien analysointi: Määritellään, mitä seurauksia korroosiovahingolla on ja mikä on vahingon todennäköisyys
 • Riskien arviointi: Tehdään päätös siitä, miten analysoitua riskiä käsitellään

Riskienhallintaa varten voidaan luoda järjestelmä, jossa ovat määriteltyinä riskienhallintastrategia, riskienhallinnassa ja sen kehittämisessä sovellettavat menettelyt, riskienhallinnan eri toimijoiden tehtäväjako, riskien tarkkailu- ja raportointimekanismit ja riskienhallinnan tuki.

Korroosioriskikartoitus räätälöidään vastaamaan tarpeitasi, ja yleisimmin kartoitus käsittää korroosioriskin yleisimmät ilmenemiskohteet:

 • Tuotantoprosessin vaiheet ja analysointi
 • Tuotannon välivarastoinnit
 • Tuotannon alihankintaketjut
 • Kuljetuspakkaukset ja kuljetusmuodot
 • Tuotteen määränpää ja varastointiajat

Korroosion aiheuttamat kustannukset eliminoidaan parhaiten panostamalla huolelliseen korroosionestosuunnitteluun.

Ota yhteyttä, ja kysy lisää!

Yhteystiedot

 
 
 

Toimitusketjun riskikartoitus

Toimitusketjun riskikartoitus korroosioneston näkökulmasta on palvelu, jolla kartoitetaan korroosiovahingon todennäköisyys toimitusketjun eri vaiheissa.

Tuotantoprosessien tehostamisen yhteydessä ovat yritykset siirtäneen tuotannon eri osa-alueita alihankkijoille. Alihankintaketjut voivat olla hyvinkin pitkiä ja monimutkaisia, ja alihankkijat voivat sijaita eri puolilla maailmaa. Tällaiseen tuotannon ketjuttamiseen kuuluu olennaisena osana tavaravirtojen jatkuva liikkuminen päämiehen ja alihankkijan välillä. Vaikka välimatkat olisivatkin lyhyitä, on metallituotteiden osalta kuitenkin huolehdittava riittävästä korroosionestosta, jotta puolivalmiita tuotteita ei jouduttaisi puhdistamaan ennen jatkotoimenpiteitä. Jatkuvassa tavaraliikenteessä pyritään hyödyntämään pakkaus- ja suojausmateriaalit mahdollisimman moneen kertaan kustannusten alentamiseksi. 

Korroosioriskikartoitus sisältää tutkimuksen toimitusketjun vaaranpaikoista, ja annamme suositukset korroosioriskien poistamiseen toimitusketjun eri vaiheissa.

 

Tuotantoprosessien korroosioriskikartoitus

Korroosio-ongelma, joka tulee esiin vientikuljetuksen aikana, voi saada alkunsa jo tuotantoprosessissa. Jotta korroosio-ongelma saadaan hallintaan, on tutkimus aloitettava tuotannon alkupäästä.

Korroosioriskikartoitus räätälöidään vastaamaan yrityksenne tarpeita, ja yleisimmin kartoitus kattaa seuraavat vaiheet: 

 • Tuotetiedon kerääminen
 • Tuotantoketjun ja olosuhteiden kartoitus ja dokumentointi
 • Käytössä olevien nesteiden ja kemikaalien kartoitus ja tarpeen mukainen analysointi
 • Metallien ja VCI-tuotteiden yhteensopivuuden määrittäminen

Kun kokonaisvaltainen kartoitus ja analysointi on suoritettu, voimme suositella toimivaa ja  taloudellista suojausratkaisua.

 

Korroosioriskienhallinta merikuljetuksissa

Riskienhallinta merikuljetuksissa pakkauksen näkökulmasta

Pakkaus on tuotteen hintaan vaikuttava kustannuserä. Oikealla pakkaamisella ja korroosionestolla voidaan toimitusketjun eri vaiheissa saavuttaa huomattavia etuja ja säästöjä. Pakkauksen kaikki tehtävät ja vaikutukset huomioon ottaen voidaan todeta, että hyvä pakkaus säästää enemmän kuin mitä se maksaa.

Pakattaessa tuotteita vientiin tai pitkäaikaiseen varastointiin korroosioneston tehokkuuteen vaikutetaan suoraan oikein suoritetulla pakkaustavalla. Onnistuneeseen toimitukseen liittyy läheisesti suojattavan kappaleen käsittely myös tuotannon ja pakkausvaiheen aikana.

Suunnittelemme asiakkaan tuotteiden mukaisen korroosionestopakkauksen, joka voidaan räätälöidä tuotteen vaatimusten mukaiseksi. Asiakkaan hyväksyttyä tuoteratkaisun, toimitamme tarvittaessa sovituskappaleen sopivuuden varmistamiseksi.

Kun korroosionesto on tehty ja tavara toimitettu kohdemaahan, kartoituksemme jatkuu. Olemme vastaanottamassa toimitusta yhdessä asiakkaamme edustajan kanssa ja teemme raportin suojauksen tehokkuudesta. Loppuraportti antaa käyttöömme tiedot siitä, täyttikö suojaus sille asetetut tavoitteet. Luotettavan loppuraportin takaa lähetyksessä tarvittaessa käytettävä nk. datalogger, joka rekisteröi lämpötila- ja kosteusvaihtelut kuljetuksen aikana.  

 
 
 
 
Bayside apotek erie pa http://1apotekonline.com/ Plaza medicinsk center ft worth